İsviçre Vize Başvuru Formu

isviçre vize başvuru formu

İsviçre’ye turistik, ticari veya özel amaçlarla seyahat gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları talep edecekleri vize türüne göre hazırladıkları evraklarla birlikte İsviçre vize başvuru formunu ibraz etmelidirler.

Vize başvurusunda bulunurken doldurulması gereken İsviçre vize başvuru formu İngilizce, Fransızca veya Türkçe olarak düzenlenmiştir. Başvuru formunda Türkçe açıklamalar bulunmamaktadır ancak başvuru sahipleri yeterli derecede dil bilgisine sahip değilse, başvuru formunun doldurulması sırasında yetkililerden yardım almaları tavsiye edilmektedir. İsviçre Schengen vize başvuru formu, vize onay sürecinde konsolosluk vize yetkililerinin en çok dikkat ettiği ve incelediği evraklar arasındadır. Bu yüzden form üzerinde yapılacak bir yanlışlık başvurunun reddedilmesine neden olacaktır.

Kişisel kimlik bilgileri yazılırken, pasaport üzerinde yazılı olan kimlik bilgilerinin baz alınır. Varsa kimlik numarası belirtilen alana yazılarak, sonraki adımda pasaport bilgilerinin yazılması gerekmektedir. Pasaportun nereden ve hangi tarihte alındığı, türü ve geçerlilik süresi pasaportla ilgili yazılması gerekli olan bilgiler arasındadır.

İsviçre vize başvuru formunda yer alan iletişim/adres bilgileri, kişilerin sürekli ulaşılabilir olduğu adresler olmalıdır. İkamet edilen adres ve güncel kullanılan telefon numarası bilgileri İsviçre vize başvuru formu üzerine yazılmalıdır. İsviçre Konsolosluğu gerekli gördüğü takdirde vize başvurusunda bulunan kişiler ile iletişime geçmek isteyebilir.

İsviçre Vize Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Kişisel mesleki bilgilerini kısa açıklamalarla yazdıktan sonra, çalıştıkları iş yeri ve mesleklerini kanıtlayan belgeleri, vize başvuru evrakları ile birlikte ilgili kurumlara teslim etmekle yükümlüdürler. İş ve ticari amaçla yapılacak olan seyahatlerde kişiler iş yeri evraklarını istenilen ölçütleri baz alarak hazırlamak durumundadırlar. Konsolosluk ihtiyaç duyduğu takdirde kişilerde iş yerleri ve meslekleri ile ilgili ek belge talep etme hakkına sahiptir.

Seyahatin hangi amaçla gerçekleştirileceği İsviçre konsolosluklarının İsviçre vize başvuru formu üzerinde en çok dikkat ettikleri alanlar arasındadır. Vize evrakları arasına, yazılan seyahat amacını ispatlayan belgeler eklenerek, konsolosluk yetkililerine teslim edilmelidir. Konsolosluk gerekli gördüğü takdirde kişilerde seyahat amaçlarını ispatlayan veya vize onayıyla alakalı başka belgeler talep ederek, kişilerin seyahat amaçları hakkında daha detaylı bilgiler isteyebilir.

Vize talebinde bulunan kişiler, kişisel gelirlerine dair bilgiler, seyahatleri sırasında kullanacakları mali araçlar ve seyahat masraflarının kim tarafından karşılanacağına dair bilgileri form üzerinde ilgili alanlara işaretlemek ve paylaştıkları bu bilgileri çeşitli evraklarla ispatlamakla yükümlüdürler.

İsviçre vize başvuru formu üzerinde 2 adet imza ve tarih alanı bulunmaktadır. İlk imza formda paylaşılan bilgilerin doğruluğunun vize başvurusunda sahibi tarafından onaylandığının kabul edildiği imza ve tarih alanıdır. İkinci imza ve tarih alanı ise, İsviçre vize süreci ve koşullarının, başvuru sahibi tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Vize koşulları ve süreçleri hakkında yer alan bu maddelerin, dikkatli bir şekilde okunduktan sonra imzalamaları gerekir.