isviçre ticari vize

İsviçre Ticari Vize

Türkiye’den her yıl İsviçre’ye binlerce kişi seyahat etmektedir. Bu seyahatlerin yapılabilmesi için Türk vatandaşlarının İsviçre’ye girmeden önce vize almaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkenin sınır kapılarından geçiş sağlanamamaktadır. Bu nedenle de İsviçre’ye ticari amçlar ile gidecek olan kişiler, seyahat amaçlarına uygun olan bir şekilde İsviçre Ticari Vize almak zorundadırlar.

İsviçre Ticari Vize Hakkında

İsviçre’ye gidecek olan kişiler, farklı kategoriler arasından vize seçimi yapabilmektedirler. Fakat bunun için seçilen vize tipinin, amaca uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle de İsviçre Başkonsolosluğu tarafından istenen belgelerin tamamlanması ve vizenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreç boyunca konsolosluk tarafından başvuru yapan kişiden çeşitli belgeler istenebilmektedir. Hatta orijinal konsolosluk sitesinde yer alan belgelerden farklı olarak ekstra belge de başvuru sahiplerinden istenebilmektedir.

Bu tür durumlarda kişi herhangi bir şekilde itiraz edememektedir. İsviçre ticari vize, ziyaret vizesi gibi çeşitli vizelere başvuruda bulunacak kişiler istenen tüm belgeleri temin etmek ile yükümlüdürler. Aksi takdirde vize başvurusu olumlu şekilde sonuçlanmamakta ve başvuru reddedilmektedir.

İsviçre’de kalabilmek için kısa süreli vizelere başvuruda bulunulabileceği gibi, uzun süreli vizeler de alınabilmektedir. Fakat uzun süreli vizelerin alım süreci, diğer seçenekten daha meşakkatlidir. Bu nedenle Türkiye’den İsviçre’ye gidecek olan kişiler çoğunlukla İsviçre ticari vize seçeneği ile ülkeye giriş yapmaktadırlar. Ticari amaç ile İsviçre’ye giden kişiler, genellikle bir şirket tarafından gönderilmektedirler. Dolayısıyla da kişinin sponsoru, çalıştığı şirket olmaktadır. Bu tür durumlarda şirkete ilişkin belgeler İsviçre Konsolosluğu tarafından istenebilmektedir.

Vizenin alınmasının ardından ülkeye girildiğinde, vize sahibi kişinin herhangi bir işte çalışması veyahut da kendi işini kurması tamamen yasaktır. Bu nedenle sadece fuar, kongre, toplantı veya iş görüşmesi için İsviçre ticari vizesi alınabilmektedir. Bu tür ihlallerin tespit edilmesi durumunda kişi vize haklarının ihlal edilmesi ile suçlanabilmektedir. Bu nedenle vize süresinin bitmesine yakın tarihlerde ülkeden çıkmış ve Türkiye’ye giriş yapılmış olmalıdır. Aksi takdirde, bu da vize kurallarının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

İsviçre Ticari Vize Başvurusu Gerekli Olan Evraklar

İsviçre’ye ticari amaç ile seyahat edecek olan kişilerden İsviçre Konsolosluğu tarafından bir takım belgeler istenmektedir. Bu belgelerin bir kısmı, kişinin tanınmasına yönelik olarak istenirken, bir kısmı da seyahat planının detaylı olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Konsolosluk tarafından istenen belgelerin tümünün herhangi bir noksan olmadan hazırlanması ve verilen randevu tarihinde başvuru sahibinin yanında bulunması gerekmektedir. Bu nedenle belge hazırlama süreçleri kimi zaman uzun uğraşlar gerektirdiği için, kişi İsviçre’ye gitmek için aldığı uçak biletinden yaklaşık 7-8 hafta önce vize işlemlerine başlamalıdır. Yoğun sezonlarda meydana gelen gecikmelerden dolayı, vize başvuruları kısa süreler içerisinde sonuçlanmayabilmektedir.

Biometrik Fotoğraf

Biometrik fotoğraf, kişinin yüzünün tamamen görülebilmesi ve tanınabilmesi için istenmektedir. 2 adet istenen fotoğrafın özellikleri 3.5 santimetre X 4.5 santimetre olmalıdır. İsviçre ticari vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin çektireceği biometrik fotoğrafta tamamen beyaz bir arka fon kullanılmalıdır. Diğer ülkelerin konsolosluklarından farklı olarak İsviçre’ye gidecek olan kişilerin fotoğrafları 3 aydan daha eski bir tarihe ait olmamalıdır. Bu nedenle başvuru yapıldığı tarihlerde fotoğrafın çektirilmesi kişinin büyük ölçüde yararına olacaktır.

Ayrıca fotoğraf çektirilirken bere, şapka veyahut da başörtüsü gibi aksesuarların kullanılmaması gerekmektedir. Yüzün görüntüsü herhangi bir şekilde engellenmemelidir. Kişinin tanınması amacı ile kullanıldığı için, herhangi bir eksiklik olduğu takdirde fotoğraflar İsviçre Konsolosluğu tarafından onaylanmamaktadır.

Pasaport

İsviçre’ye ticari amaç ile seyahat etmek isteyen kişilerden talep edilen belgeler arasında pasaport da yer almaktadır. Vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin pasaportları son 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır. 10 seneden daha önceki tarihlerde alınan pasaportlar kriterlere uymadığı için konsolosluk tarafından reddedilmektedir. Benzer şekilde, pasaportun geçerlilik süresi de büyük önem arz etmektedir. İsviçre seyahatinin tamamlanmasının ardından pasaportun 3 ay daha geçerli olması gerekmektedir. Geçerlilik süresi dolmak üzere olan pasaportlar yenilenmelidir. Bu tür kriterlerin tamamlanmasına ek olarak pasaportun ilk 4 sayfasının da fotokopisi çekilmeli ve ibraz edilecek diğer evrakların arasına koyulmalıdır.

Vize Başvuru Formu

Vize başvurularında en önemli ve en gerekli olan evrak, vize başvuru formudur. Bu form, her ülkenin Başkonsolosluğu tarafından ayrı ayrı hazırlanmaktadır. İsviçre ticari vize başvurusu yapacak olan kişilerden de bu formun eksiksiz doldurulması istenmektedir. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca veyahut da İtalyanca dillerinden herhangi biri kullanılarak form doldurulabilmektedir. Fakat seçilen dil, formun tamamında kullanılmalıdır. Sadece ilk soru olan ad ve soy ad kısmı Türkçe karakterler kullanılarak doldurulmalıdır. Eğer İngilizce dili seçildi ise, geri kalan soruların tamamı İngilizce karakterler ile doldurulmalıdır. Aksi takdirde form konsolosluk tarafından onaylanmamaktadır.

Başvuru formu, genel olarak kişinin tanınmasını ve seyahat amacının anlaşılmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle de İsviçre ticari vize başvurusunda bulunacak olan kişilerin tüm form bilgilerini eksiksiz ve net olarak doldurması gerekmektedir. Formda verilen cevaplar, diğer belgelerde de kısmen verilmektedir. Bu nedenle form içerisinde yer alan cevaplar ile diğer belgeler konsolosluk tarafından karşılaştırılabilmektedir. Herhangi bir bilginin veya belgenin birbirleri ile eşleşmemesi durumunda kişi yanlış beyanda bulunmaktan dolayı suçlanabilmektedir. Bu tür durumların yaşanmaması için tüm sorulara verilen cevaplar gerçeğe ve aslına uygun olmalıdır.

Ticari Vize Davetiyesi

Ticari vize talebinde bulunacak olan kişiler çoğunlukla bir şirket tarafından gönderilmekte veyahut da bir şirket tarafından davet edilmektedir. Bu tür davet durumlarının oluşması halinde İsviçre Konsolosluğu tarafından ticari vize davetiyesi istenmektedir. Gerekli evraklar randevu tarihinde sunulurken, bu davetiyenin de diğer evraklar arasında yer alması gerekmektedir. Bu nedenle kişi belgeyi istenilen şekilde temin etmelidir.

Davetiye içerisinde davet eden şirkete ve edilen kişiye ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. Seyahatin yapılacağı tarihler, şirketin adresi, kişinin bilgileri, yakınlık dereceleri, seyahat masraflarını kimin üstlendiği, nerelerde konaklanacağı gibi bilgilerin tamamının davetiye içerisinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu tür kriterlere uyulmaması halinde, hazırlanan davetiye İsviçre ticari vize başvurusunun sonucunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle konsolosluk tarafından belirtilen kriterlerin tamamına uyulmalıdır.

Finansal Geliri Gösteren Evraklar

Kişi, İsviçre’ye gitmeden önce bir takım finansal verileri konsolosluk ile paylaşmak zorundadır. Masrafların karşılanabileceği gösteren evraklar, başvuru sahibi tarafından İsviçre Konsolosluğu’na sunulmalıdır. Tüm masrafların karşılanabileceği gösteren miktar, kişinin banka hesabında Dolar, Euro veyahut da TL olarak yer almalıdır. Bunun haricinde son 3 aya ilişkin Banka hesap dökümü, Banka hesap cüzdanı, Banka İmza Sirküleri gibi belgelerin tamamı hazırlanmalıdır. Kişi bir kuruma bağlı olarak çalışıyor ise de son 3 aylık maaş bordrosu, randevu tarihinde getirilmeli ve ibraz edilmelidir.

Vize Ücretleri

Tüm gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması halinde İsviçre ticari vize başvurusu olumlu şekilde sonuçlanmaktadır. Fakat İsviçre Konsolosluğu tarafından talep edilen belgelerde herhangi bir problem çıkar ise kişinin başvurusu iptal edilebileceği gibi, tekrar tekrar randevuya da çağırılabilir. Bu tür durumlarda, yönlendirmelerin tamamına uyulmalıdır.

Başvurunun iptal edilmesinde, kişi tekrardan vize ücretini ödemek zorunda kalacağı için ekstradan maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bunun haricinde kısa süreli vizelerden farklı olarak, uzun süreli vizelerde de vize ücretleri farklılıklar göstermektedir. Bunun için başvuru yapmadan önce talepte bulunulacak vize sürecinin belirlenmesi gerekmektedir.